جانی

موسس

ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

نازنین

توسعه دهنده

ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

نازی

موسس

مایک

برنامه نویس
مهاجرت

لوری

مدیر

دیوید

موسس
مهاجرت

رضایا

مدیر مالی

مهدی

مدیر

آنا

طراح

داوود

موسس 2
مهاجرت

کیم

مدیر بودجه

مرتضی

مدیریت

اسمیت

حسابدار

وایت

مدیر

استیو

طراح
فهرست